Az EUROPÉER Európai Fejlődésért és Együttműködésért Közhasznú Alapítványt (röviden: EUROPÉER Alapítvány) 2009-ben került megalapításra.

Az alapítvány célja elősegíteni

 • az Európai Unió által megfogalmazott stratégiák megvalósítását;
 • az Európai Unió által horizontális célként azonosított területek- a fenntartható fejlődés, az esélyegyenlőség - eszméjének és gyakorlatának elterjedését;
 • a támogatási- elsősorban európai uniós- programokhoz kapcsolódó know-how és információ átadását;
 • az előbbi célok elérését támogató hazai és külföldi (szakértők, intézmények és szervezetek közötti) partnerségek építését és együttműködését.

Az Alapítvány a céljai elérését különösen az alábbi tevékenységek végzésével, támogatásával kívánja biztosítani:

 • programok, rendezvények, konferenciák szervezése, lebonyolítása;
 • felmérések, tanulmányok készítése;
 • oktatási, képzési anyagok, ismeretterjesztő anyagok kidolgozása;
 • oktatások, képzések szervezése, tartása;
 • tanulmányutak szervezése, lebonyolítása;
 • tudástranszfer, tapasztalatcsere elősegítése;
 • partnerkeresés, partnerek együttműködésének elősegítése;
 • projektek, mintaprojektek megszervezése, végrehajtása;
 • részvétel, közreműködés más szervezetek, intézmények által szervezett tevékenységekben.

Az Alapítvány által elsődlegesen megcélzott tevékenységek:

 • fenntartható fejlődés, társadalmi felelősségvállalás;
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
 • egészségmegőrzés;
 • kulturális tevékenység;
 • a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;
 • sport.

Fő célcsoportok:

Az alapítvány célcsoportja - összhangban az általa végzett tevékenységek sokszínűségével - széles körű:

 • magánszemélyek,
 • civil szervezetek,
 • szövetségek,
 • cégek,
 • kormányzati szervezetek, intézmények,
 • önkormányzatok,
 • kutatási intézmények.

Alapítványunk új elnöke

szuhaigyorgyi

Lakatosné Szuhai Györgyi

A győztes egy álmodozó, aki soha nem adja fel.” – Nelson Mandela

Européer Európai Fejlődésért és Együttműködésért Közhasznú Alapítvány kuratórium elnöke, a Professional Project Life Nonprofit Kft. ügyvezetője, Project Life Management © szülőanyja.

Okleveles közgazdász Vezetés és Szervezés szakon, Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola utolsó éves PhD hallgatója a Szent István Egyetemen.

Ami a legfontosabb: két gyönyörű gyermek édesanyja, egy kiváló férj felesége, és egy nagy család összetartó ereje legidősebb gyermekként.

Projektmenedzserként hosszú évek óta élek a projektek világában, részt veszek projektek szervezésében és v... tovább

Európa a polgárokért

Mi az Európa a polgárokért program célja?

Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának szerepe, hogy igazi kapocs legyen Euró... tovább

További hírek

PLM - GINOP-3.3.3

A Projekt rövid neve: Digitális készségek fejlesztése a PLM program révénA Projekt hosszú neve: Project Life ManagementKapcsolódó felhívás: GINOP-3.3.3-17 Online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális jólét megteremtésének elősegítése országos, illetv...

PLM - EFOP-5.2.2

A Projekt rövid neve: PLMA Projekt hosszú neve: Project Life ManagementKapcsolódó felhívás: EFOP-5.2.2-17 - Transznacionális együttműködésProjekt azonosító száma: EFOP-5.2.2-17-2017-00018Kedvezményezett neve: EUROPÉER Európai Fejlődésért és Együttműködésért Közhasznú AlapítványSzerződött támogatási ...

CHREN projekt

A Projekt rövid neve: CHRENA Projekt hosszú neve:Horvát-magyar megújuló energia hálózat kialakításaProgram: Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013.Projekt azonostó száma: HUHR/1001/2.1.3/0001Projekt kezdés időpontja: 02/2013Projekt zárás időpontja :31/01/2014 ...
További projektjeink

IMRO DDKK Nonprofit Kft.

Cégünk a fenntartható életmód elkötelezett híveként szeretne hozzájárulni a lakosság, az intézmények, az önkormányzatok, a cégek és egyéb szervezetek környezettudatos és energiatakarékos életmódjához, működéséhez. Ezen cél érdelében kínáljuk komplex energetikai tanácsadásunkat és valósítjuk meg szemléletformáló projektjeinket.

International Development Norway

IDN is a spin-out company from SINTEF, the largest independent research institute in Scandinavia. Working on international projects for more than 10 years has gained us great experience and a big pool of excellent experts. Close collaboration with other Norwegian stakeholders working with innovation, technology and business development provides us with the access to high class resources in various fields.

Faculty of Agriculture in Osijek

Vision

Faculty will become leading research and educational institution in the field of biotechnical sciences in the region. Until 2020 Faculty will be recognisable in certain research fields in which it will achieve excellence on international level. Faculty will be actively involved in ERA, and it will become biotechnical centre of excellence for transfer of knowledge to industry.

South Transdanubian Regional Development Agency Nonprofit Ltd.

The South Transdanubian Regional Development Agency (STRDA) is basically a regionally owned nonprofit limited liability company serving the public good and making no profit. On the other hand it carries out activities that are often subject to business consultancy and are usually outsourced by regional authorities. This makes a perfect combination of approaches that makes STRDA an experienced and reliable partner in regional and local level strategy making and various transnational project activities.

ECOsynergy

ECOsynergy célja olyan vállalati együttműködések létrehozása, melyek megteremtik az érintett szervezetek számára a fejlődés, versenyképesség-növelés lehetőségét. Hiszünk abban, hogy a kis- és közepes vállalatok fejlődése, versenyelőnyük megteremtése szempontjából létfontosságú más, hasonló helyzetben lévő vállalatokkal történő összefogás. Az összefogás csak akkor képzelhető el, ha az érintett szervezetek tevékenysége kiegészíti egymást (komplementerek), s ezáltal értéket teremt mindenegyes közreműködő számára.

 

Regionális Fejlesztési Ügynökség Szlavónia és Baranya (RRA)

A Regionális Fejlesztési Ügynökség Szlavónia és Baranya Kft. 2007 óta működik; nemzetközi és regionális együttműködést elősegítő projektek írásával és lebonyolításával foglalkozik. Főbb tevékenységei a technikai és tanácsadói támogatások projektek megírásában és alkalmazásában . Az ügynökség eddig partnerként vagy a tanácsadóként 31 projektben vett részt, mely projektek összértéke mintegy 5 millió €. További információkért kérjük, látogasson el a honlapunkra: www.slavonija.hr. Az ügynökség aktív részese a Chee projektnek, elsősorban adminisztrációs és beszámolási tevékenységeket lát el, de oktatási programokat is szervez.

Josip Juraj Strossmayer University

Organization of the University of Osijek

The University of Osijek (official abbreviation: UNIOS) is one of seven Croatian universities. As a modern European higher education institution it acts as a regional centre of knowledge, research and excellence.
UNIOS consists of
11 faculties,
5 University departments,
1 Academy of Arts.

Nemzeti Környezetügyi Intézet

A Nemzeti Környezetügyi Intézet (NeKI) – a Vidékfejlesztési minisztérium környezetügyi háttérintézménye – régi hiányt pótol. Korunkban elenged-hetetlen, hogy a szakpolitikai döntéseket tudományos megalapozottsággal hozzák, amelyhez megfelelő szakmai háttér szükséges. A minisztériumokban általában nincs erre kapacitás – ezt a célt szolgálják világszerte a különféle háttérintézmények.

Fenntartható Fejlődésért Egyesület

Fenntartható Fejlődésért Egyesület 2006. októberében közhasznú szervezetként alakult azzal a céllal, hogy a megújuló energiákat, energiahatékonyságot és a fenntartható területfejlesztést kutassa, támogassa és népszerűsítse.

Az egyesület fő célja a környezetvédelem, mint közhasznú tevékenység megismertetése, különös tekintettel a fenntartható fejlődésre, az energiagazdálkodás új alapokra helyezésének elősegítésére, a megújuló energia különféle típusai használatának elterjesztésére, és a külföldi, elsősorban az Európai Uniós tapasztalatok és „Best Practice” (Legjobb Gyakorlat) átvételére.

Maribori egyetem

A Maribori Egyetem azon jelentős intézmények egyike, amelyek Szlovéniában a regionális fejlesztések kiemelkedő feltételeit biztosítják, emellett aktív résztvevője számos különféle nemzetközi együttműködésnek, például az Európai Egyetemek Szövetségének és az ALADIN-nak, vagyis az „Alpok-Adria Kezdeményezés”-nek. Az egyetem Szervezeti Tudományok kara több mint 50 éves múltra tekint vissza az oktatásban, ma pedig Bologna programokat biztosít az információs rendszerek, a humán erőforrás és oktatási rendszerek, valamint az üzleti és munkaügyi rendszerek területén. A kari kutatások számos laboratóriumban és az eCenterben folynak. Az eCenter részt vesz kutatási projektekben, prototipizálásban, emellett szakértést, valamint oktatást és tréningeket nyújt nemzeti és nemzetközi szinten. Tevékenységeit a Living Lab módszer alapján szervezi és végzi, az üzleti és kormányzati szervezetek, felhasználók, IT szolgáltatók és egyetemek szoros bevonásával. Az így létrejött eLiving Lab az ENOLL szlovéniai alapító tagja.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft

2003. áprilisától a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft. szakmai irányítása mellett Európai Információs Pont néven megnyílt iroda 2005. március 1. óta az Európai Bizottság közvetlen támogatását élvezi, és a tagországokban működtetett "Europe Direct" hálózat tagja. A Bizottság az anyagi támogatáson kívül kiadványokat, promóciós anyagokat, friss információkat és továbbképzéseket biztosít az Unió a hálózat tagjainak. A működéshez szükséges források hiányzó részét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, Nyíregyháza Város Önkormányzata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Ügynökség Kft. biztosítja.

Eszék városa (City of Osijek)

Eszék Szlavónia legnagyobb, Dráva parti városa, s egyben Eszék-Baranya megye székhelye, s mint ilyen, közigazgatási, ipari és kulturális központ. A gazdag múlt bőséges kulturális-művészi örökséget hagyományozott rá: a konkatedrálison felül a városközpontban van a kapucínus templom, egy sor szecessziós épület az Europska aveniján, a Horvát Nemzeti Színház..

Eufund Consultants

Az Eufund Consultants Kft. – elsősorban európai uniós támogatási forrásokból megvalósítandó – projektek előkészítésével, megvalósításával és a források felhasználásával kapcsolatos komplex szolgáltatásokat nyújtó cég.

Az alapítvány adatai

Közhasznúsági jelentés: tudományos tevékenység, kutatás
Szervezet teljes neve: EUROPÉER Európai Fejlődésért és Együttműködésért Közhasznú Alapítvány
Szervezet rövid neve: EUROPÉER Alapítvány
A szervezet besorolása: közhasznú szervezet
Adószám: 18268788-1-14 (hazai)
HU 18268788 (közösségi)
Statisztikai azonosító: 18268788-7490-569-14
Alapítás dátumai: 30/07/2009 (alapítás napja)
25/08/2009 (hivatalos bejegyzés napja)
Bejegyzési szám: 3243/2009 (a Somogy Megyei Bíróságon, ma: Kaposvári Törvényszék)
2640/2009 (az országos nyilvántartásban)
Bankszámla számok: IBAN HU93 1091 8001 0000 0096 8886 0009 (HUF)
IBAN HU98 1091 8001 0000 0096 8886 0016 (EUR)
IBAN HU06 1091 8001 0000 0096 8886 0023 (EUR)
IBAN HU11 1091 8001 0000 0096 8886 0030 (HUF)
IBAN HU37 1091 8001 0000 0096 8886 0047 (EUR)
SWITF kód (0023)  BACX HU HB

Elérhetőségek

Székhely: H-8600 Siófok, Szent László utca 187.
Postázási cím: H-1065 Budapest, Révay utca 10.
Email cím: info@europeer.eu
Telefon/Fax: +36 1 474 8703
Weboldal: www.europeer.eu

Merleg_Europeer_2016

Etikai kódex

Adatkezelési szabályzat (GDPR)

GDPR mellékletek (1.)

GDPR mellékletek (2.)