Európa a polgárokért

2014 szeptember 3.

Mi az Európa a polgárokért program célja?

Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának szerepe, hogy igazi kapocs legyen Európa és a polgárok között. A polgárok aktív részvétele Európa közös építésében elengedhetetlenül fontos. A program ennek érdekében támogatja a különböző országok állampolgárainak és szervezeteinek együttműködését, hogy találkozzanak, közösen cselekedjenek és együtt alakítsák ki saját elképzelésüket egy nemzeteken túlmutató de a sokszínűséget tiszteletben tartó európai környezetről.

Egyre nagyobb hangsúly helyeződik a program prioritásai mellett a világosan megjelenő és kidolgozott európai dimenzióra, az innovatív munkamódszerekre, újszerű tevékenységekre, és a disszeminációra. Továbbá, hogy a projekteknek legyen úgynevezett multiplikátor hatásuk a közvetlenül részt vevőknél szélesebb körben. Előnyt élveznek az alulreprezentált vagy kevesebb lehetőséggel bíró csoportok fejlesztési elképzelései.

Az Európai Bizottság Európa a polgárokért programjának célja, hogy segítse a polgárokat az Unió történelmének, működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket.

European_Parliament,_Plenar_hall

A teljes cikk elérhető < itt >