Az EUROPÉER Európai Fejlődésért és Együttműködésért Közhasznú Alapítványt (röviden: EUROPÉER Alapítvány) 2009-ben került megalapításra.

Az alapítvány célja elősegíteni

 • az Európai Unió által megfogalmazott stratégiák megvalósítását;
 • az Európai Unió által horizontális célként azonosított területek- a fenntartható fejlődés, az esélyegyenlőség – eszméjének és gyakorlatának elterjedését;
 • a támogatási- elsősorban európai uniós- programokhoz kapcsolódó know-how és információ átadását;
 • az előbbi célok elérését támogató hazai és külföldi (szakértők, intézmények és szervezetek közötti) partnerségek építését és együttműködését.

Az Alapítvány a céljai elérését különösen az alábbi tevékenységek végzésével, támogatásával kívánja biztosítani:

 • programok, rendezvények, konferenciák szervezése, lebonyolítása;
 • felmérések, tanulmányok készítése;
 • oktatási, képzési anyagok, ismeretterjesztő anyagok kidolgozása;
 • oktatások, képzések szervezése, tartása;
 • tanulmányutak szervezése, lebonyolítása;
 • tudástranszfer, tapasztalatcsere elősegítése;
 • partnerkeresés, partnerek együttműködésének elősegítése;
 • projektek, mintaprojektek megszervezése, végrehajtása;
 • részvétel, közreműködés más szervezetek, intézmények által szervezett tevékenységekben.

Az Alapítvány által elsődlegesen megcélzott tevékenységek:

 • fenntartható fejlődés, társadalmi felelősségvállalás;
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;
 • egészségmegőrzés;
 • kulturális tevékenység;
 • a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;
 • sport.

Fő célcsoportok:

Az alapítvány célcsoportja – összhangban az általa végzett tevékenységek sokszínűségével – széles körű:

 • magánszemélyek,
 • civil szervezetek,
 • szövetségek,
 • cégek,
 • kormányzati szervezetek, intézmények,
 • önkormányzatok,
 • kutatási intézmények.