PLM – EFOP-5.2.2

A Projekt rövid neve: PLM
A Projekt hosszú neve: Project Life Management
Kapcsolódó felhívás: EFOP-5.2.2-17 – Transznacionális együttműködés
Projekt azonosító száma: EFOP-5.2.2-17-2017-00018
Kedvezményezett neve: EUROPÉER Európai Fejlődésért és Együttműködésért Közhasznú Alapítvány
Szerződött támogatási összeg: 49 851 061 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt kezdési időpontja: 2017.12.01.
Projekt zárás időpontja: 2019.12.31.

További információk elérhetők a projekt weboldalalán:  www.projectmanagement.eu 

A projekt céljai:

Az EFOP-5.2.2-17-es kódszámú, transznacionális együttműködések című felhívás célja a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása, a nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése (ahol lehet kipróbálása) és ajánlások kidolgozása a hazai alkalmazásra. A hazai fejlesztések mellett szükséges nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése is, a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében. A pályázatot az EUROPÉER Alapítvány valósítja meg a Professional Project Life Nonprofit Kft.-vel közös együttműködésben.

A projekt keretében tanulmányozni kívánt, illetve az alapítvány által nyújtandó szolgáltatás a projektalapú életvitel, mint szemléletmód, illetve mint kompetencia képzése a magánszemélyek számára.

A projekt átfogó célja: a projektalapú életvezetés elterjesztésének megalapozása.

A projekt specifikus céljai:

  • a projektmenedzsment magánéletben is történő alkalmazására, magánszemélyek számára történő képzésére vonatkozó, valamint a képességfejlesztéshez kapcsolódó közösségfejlesztésre, együttműködésre vonatkozó nemzetközi tapasztalatok, jó gyakorlatok megismerése, átvétele,
  • a meglévő hazai közösségek körének szélesítése, a hálózatépítés, valamint a hazai és nemzetközi együttműködések elősegítése.

Projektalapú életvezetés című projekt 2018 és 2019 között kerül megvalósításra, négy ország; Ausztria, Horvátország, Szlovákia és Szlovénia szervezetei vesznek részt közös műhely foglalkozásokon, tanulmányi utakon és szakmai rendezvényeken. Külföldi együttműködő partnereink kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy mindegyikük a célterületen tevékenykedjen, ott jelentős tapasztalatokkal rendelkezzenek, valamint, hogy működési területükön ők maguk is egyfajta multiplikátor szerepet töltsenek be, ezáltal közvetetten további partnereket tudjanak bevonni a projektbe.

A projekt időtartama 24 hónap, amely során az együttműködő külföldi partnerek átlagban egyenként 8 db Magyarországra történő utazással vesznek részt a támogatást igénylő szervezetek által szervezett rendezvényeken. A rendezvények között lesz workshop, szakmai rendezvény, konferencia, disszemináció. Ezen rendezvények célja a projektalapú életvitel, illetve az ezzel kapcsolatos területeken szerzett külföldi tapasztalatok megismerése, a legjobb gyakorlatok részletes átbeszélése, azok Magyarországi környezetbe való illesztésére módszertan kidolgozása, illetve ezek véleményezése a külföldi partnerek által.
A projekthez kapcsolódóan megvalósítunk két, egyenként 100-100 fő megkérdezésével megvalósított piacfeltáró vizsgálatot a projekt alapú életvezetés tekintetében releváns, humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézményekben, szervezetekben.

A projekt eredményeként olyan kutatási zárójelentés, illetve módszertani összegzés készül, mely elősegíti a fenti célok elérését, illetve alapul szolgálhat más szervezetek, döntéshozók számára a stratégiai célok meghatározásához, programok kidolgozásához, megvalósításához.

Együttműködő Partnereink

A projekt megvalósításába 4 partnerrel kötött együttműködési megállapodást az alapítvány, melyek az alábbiak:

  • SIETAR – Ausztria
  • CEDEX – Fejlődő kiválóságok központja – Horvátország
  • Selye János Egyetem – Szlovákia
  • OPRO Alkalmazott Tudományok Intézete – Szlovénia

Partnereink bemutatása